top of page
maandblad saddie.png
Over

Maandblad voor de allochtone vrouw

Met de installatie Maandblad voor de allochtone vrouw actualiseert Saddie Choua de Fenomenale Feminateek van Louis Paul Boon. Sinds geruime tijd verzamelt Choua, naar voorbeeld van Boon, naaktfoto’s van mannen en brengt ze die onder in categorieën zoals ook de auteur deed. Boon speelde, bewust of onbewust, met een sluimerend exotisme door zijn vrouwenfoto’s te categoriseren als ‘de eilandbewoonster’, ‘het zigeneurmeisje’, ’de zwarthuidige’ of ‘de kleurgemengde vrouw’. Zelfs al zindert er ironie en humor in zijn literatuur, toch affirmeert hij een stereotiepe beeldvorming omtrent vrouw en ras. In Maandblad voor de allochtone vrouw worden mannen te kijk gezet door een vergelijkbare pseudo-antropologische blik als die van Boon.

Galerij
bottom of page